За нас

ПРИЗМА - Ангажираност и Иновации (ПРИЗМА-АИ) е организация с идеална цел в обществена полза, регистрирана с дарения на своите основатели. ПРИЗМА-АИ работи за постигането на следните цели:

  • увеличаване на националния потенциал за ефективно участие при формирането и прилагане на политиките на Европейския съюз за модерно, устойчиво, ресурсно ефективно, приобщаващо и справедливо общество;
  • развитие и утвърждаване на гражданското общество и увеличаване на гражданското участие в процесите на формиране на политики;
  • ефективно прилагане и популяризиране на "доброто управление", "управлението, базирано на доказателства и данни" и "обществото на знанието";
  • генериране на нови интердисциплинарни знания и умения, насочени към създаване на нови и/или усъвършенстване на съществуващи продукти, процеси или услуги, включително въз основа на цифровите технологии, включително от страна на обществения сектор;
  • обмен на знания и информация, свързани с развитието на икономиката, управлението на обществения сектор, образованието, науката и технологиите.