Основни дейности

За постигане на своите цели ПРИЗМА-АИ извършва следните дейности:

  • осъществява на изследователска дейност и проучвания, включително фундаментални, приложни (индустриални) изследвания, експериментални научни разработки и иновации, както и разпространява техните резултати;
  • разработва и реализира програми и/или проекти, и/или инициативи за изпълнение на определените цели, самостоятелно и/или в партньорство с други организации, в т.ч. и с международно участие, с които кандидатства за финансиране пред български, чуждестранни и/или международни финансиращи институции, и/или осигурява финансиране от собствени източници;
  • поддържа партньорски отношения и контакти със законодателната и изпълнителна власт на местно, национално и европейско ниво, както и със сродни организации в България и чужбина;
  • организира просветна и издателска дейност, провежда конференции, семинари и дискусии и осъществяване на различни научни, изследователски и образователни инициативи;
  • организира и провежда прояви за набиране на средства, осигурява парични помощи, награди, заеми и друга финансова помощ на сродни организации, които улесняват постигането на целите на ФОНДАЦИЯТА и са в съответствие с изискванията за благотворителна дейност.