История

Фондация ПРИЗМА-АИ е създадена през октомври 2021 г. от група съмишленици като гражданска инициатива за утвърждаване на принципите на доброто управление и на мястото на гражданското общество в него. Тя е сдружение на група съмишленици, които започнаха да развиват дейност в обществена полза и впоследствие взеха съвместно решение да регистрират организация, за могат да разгърнат дейността и да разширят мащаба на действие.

През този период направихме интернет сайт на фондацията, където да популяризираме своята дейност. Призма изпълнява мониторинг и текуща оценка на публични политики и на работата на институциите като част от гражданската ангажираност с принципите и целите на доброто управление в полза на двете страни в процеса – гражданското общество и публичните институции. 

Регистрирането на организацията беше подпомогнато от партньорски организации от неправителствения сектор и бизнеса чрез дарение. Организацията е активна и разполага с експертен потенциал в областта на общество на знанието и осигуряване на доказателства за вземане на управленски решения. Голяма част от основателите са изследователи, които се стремят да дадат принос за по-добро управление и повишаване качеството на живота в страната.